* This field is required

Zaskakujące jest to, że efektem wielu rozmów i działań są nie tylko kampanie reklamowe i marketingowe, ale również zdobycie informacji strategicznych dla funkcjonowania firmy. (business intelligence). WuWu

Wartości, którymi się kierujemy

  • otwartość i kreatywność
  • entuzjazm i zaangażowanie
  • odpowiedzialność
  • wysoka jakość obsługi

Kim jesteśmy

Jesteśmy ambitną i doświadczoną agencją interaktywną (z Łodzi). Internet jest naszą pasją, a nie tylko środowiskiem pracy. Wierzymy w jego siłę jako medium komunikacji między ludźmi. Wierzymy też, że dobrze zaplanowane, zaprojektowane i wypromowane serwisy www nie tylko przyniosą zwrot poniesionych kosztów, ale też zaczną generować zyski.

Trzon naszego zespołu stanowią osoby o różnych profilach wykształcenia i zainteresowaniach – jest wśród nas matematyk, kulturoznawca, ekonomista i informatyk. Ta różnorodność posiadanej przez nas wiedzy i doświadczeń sprawia, że jesteśmy partnerem dla Klientów na każdym etapie współpracy, nie tylko podczas programowania (stron i portali).

W naszej pracy kierujemy się zasadami Manifestu Zwinnego Tworzenia Oprogramowania:

Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie,
odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy.
W wyniku tych doświadczeń przedkładamy:

Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia.
Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację.
Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia.
Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie,
jednak bardziej cenimy to, co po lewej.

źródło: www.agilemanifesto.org/iso/pl

Zapraszamy do współpracy!